8. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması Sunumlar

2 KASIM 2018 CUMA
08.45 - 09.00 AÇILIŞ
09.00 - 10.10 HEMATOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Ali Özdemir, Prof. Dr. Funda Türkmen, Doç. Dr. Esma Altunoğlu
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Funda Türkmen, Doç. Dr. Esma Altunoğlu
09.00 - 09.15 Hafiften ağıra trombositopeni hastalarına yaklaşım Doç. Dr. Esma Altunoğlu
09.15 - 09.30 Antikoagülan ve antitrombotik tedavi gören hastalarda cerrahi hazırlığı Prof. Dr. Ali Özdemir
09.30 - 09.45 Hemogramın dili Uzm. Dr. Nalan Okuroğlu
09.45 - 10.10 Tartışma
10.10 - 10.40 KAHVE MOLASI
10.40 - 11.20 UYDU SEMPOZYUM / NOVO NORDISK’İN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aytekin Oğuz
  Diyabette insülin tedavisinin akıllı ve kolay yolu – Ko-formülasyon Doç. Dr. Özlem Tarçın
11.20 - 12.30 YOĞUN BAKIM PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci
11.20 - 11.35 Kritik hastada sıvı replasmanı yönetimi Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
11.35 - 11.50 Yoğun bakım hastalarında sık karşılaşılan elektrolit bozuklukları Doç. Dr. Elif Arı Bakır
11.50 - 12.05 Akılcı ilaç kullanımı: Yoğun bakımda rasyonel antibiyotik kullanımı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu
12.05 - 12.30 Tartışma
12.30 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 - 14.40 UYDU SEMPOZYUM / BİLİM İLAÇ’IN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. A.Baki Kumbasar
  İnsülin direnci ve lipotoksisite sarmalında NASH Prof. Dr. Tufan Tükek
14.40 - 15.50 GERİATRİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Bülent Saka, Doç. Dr. Yalçın Önem
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bülent Saka, Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
14.40 - 14.55 Güncel bilgiler ışığında yaşlıda aşılama Doç. Dr. Yalçın Önem
14.55 - 15.10 Kırılganlık nedir? Nasıl değerlendirilir? Doç. Dr. Aslı Tufan
15.10 - 15.25 Kırılgan yaşlıda kardiyometabolik hedefler ve tedavi Prof. Dr. Aslı Çurgunlu
15.25 - 15.50 Tartışma
15.50 - 16.05 KAHVE MOLASI
16.05 - 16.55 DİYABET PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Prof. Dr. Mustafa Kanat, Doç. Dr. Gonca Tamer
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Prof. Dr. Mustafa Kanat
16.05 - 16.20 İnsülin tedavisi: Kime, ne zaman, hangi insülin, hangi şema, hangi doz? Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
16.20 - 16.35 İnsülin dışı antidiyabetikler: Deneyimler birikti, uzman bakışı ile yorumlar Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
16.35 - 16.55 Tartışma  
16.55 - 18.05 GENEL KONULAR PANELİ / GENÇ AKADEMİSYENLER İÇİN YOL HARİTASI
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Sema Basat Uçak, Prof. Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı, Prof. Dr. Mehmet Sargın, Doç. Dr. Ahmet Atay
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Berrin Karadağ, Prof. Dr. Sema Basat Uçak
16.55 - 17.10 Medikal veri tabanları nelerdir? / Orijinal araştırma kavramı Prof. Dr. Sema Basat Uçak
17.10 - 17.25 Sözlü ve poster bildiri hazırlama Prof. Dr. Sema Basat Uçak
17.25 - 17.40 Makale nasıl yazılır? Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Selçuk Şeber
17.40 - 18.05 Tartışma

3 KASIM 2018 CUMARTESİ
09.00 - 10.10 ROMATOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Doç. Dr. Esen Kasapoğlu, Doç. Dr. Esra Ataoğlu, Doç. Dr. Yıldız Okuturlar
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Yıldız Okuturlar, Doç. Dr. Esra Ataoğlu
09.00 - 09.15 SLE Doç. Dr. Esen Kasapoğlu
09.15 - 09.30 Behçet sendromu Uzm. Dr. Melike Ersoy
09.30 - 09.45 Olgularla vaskülit Doç. Dr. Yıldız Okuturlar
Doç. Dr. Esra Ataoğlu
09.45 - 10.10 Tartışma
10.10 - 11.20 KARDİYOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu, Prof. Dr. Özcan Keskin, Uzm. Dr. Fuat Şar
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özcan Keskin, Uzm. Dr. Fuat Şar
10.10 - 10.25 Güncel hipertansiyon kılavuzları Prof. Dr. Tufan Tükek
10.25 - 10.40 Antitrombotik tedavi stratejileri Prof. Dr. Işıl Uzunhasan
10.40 - 10.55 Statin fobisi Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu
10.55 - 11.20 Tartışma
11.20 - 11.40 KAHVE MOLASI
11.40 - 12.20 UYDU SEMPOZYUM / ASTRA ZENECA’NIN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Aydın
  Tip 2 diyabette kardiyovasküler sonuç çalışmaları - Bugüne kadar öğrenilenler Doç. Dr. Meral Mert
12.20 - 13.20 ÖĞLE YEMEĞİ
13.20 - 14.00 UYDU SEMPOZYUM / BOEHRINGER INGELHEIM’IN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
  Oturum Başkanı: Prof Dr. Aytekin Oğuz
  Birlikte gidilecek daha çok yolumuz var Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
14.00 - 15.25 GASTROENTEROLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. A. Baki Kumbasar, Doç. Dr. Atakan Yeşil, Doç. Dr. Gülbüz Sezgin, Doç. Dr. Mustafa Kaplan
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. A. Baki Kumbasar, Prof. Dr. Nurdan Tözün
14.00 - 14.15 Hepatosteatoz Prof. Dr. Yusuf Yılmaz
14.15 - 14.30 PPI tedavisi kime, ne kadar süre? Komplikasyonlar, advers olaylar Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu
14.30 - 14.45 Karaciğer fonksiyon testleri ne söylüyor? Doç. Dr. Atakan Yeşil
14.45 - 15.00 Dahili akut karın sebepleri Doç. Dr. Gülbüz Sezgin
15.00 - 15.25 Tartışma
15.25 - 15.40 KAHVE MOLASI
15.40 - 16.50 ENDOKRİNOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Doç. Dr. Mazhar Müslüm Tuna, Doç. Dr. Özlem Tarçın, Doç. Dr. Mine Adaş, Doç. Dr. Seda Sancak, Doç. Dr. Meral Mert
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mine Adaş, Doç. Dr. Özlem Tarçın
15.40 - 15.55 Osteoporoz: Yeni yaklaşımlar Doç. Dr. Mazhar Müslüm Tuna
15.55 - 16.10 Preop endokrin konsültasyonu; Tiroid, adrenal, diyabet Doç. Dr. Meral Mert
16.10 - 16.25 Bariyatrik cerrahi: Kime, ne zaman? Öncesi, sonrası Doç. Dr. Gonca Tamer
16.25 - 16.50 Tartışma
16.50 - 18.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Bildiri Hakemleri: Prof. Dr. Gülay Sain Güven, Doç. Dr. Banu Mesçi, Doç. Dr. Pınar Yıldız
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Refik Demirtunç, Prof. Dr. Ali Özdemir, Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu, Doç. Dr. Füsun Erdenen

4 KASIM 2018 PAZAR
09.00 - 09.50 ONKOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Prof. Dr. Refik Demirtunç, Doç. Dr. Mehmet Aliıstaoğlu
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Prof. Dr. Refik Demirtunç
09.00 - 09.15 Onkolojik tedavide sık görülen komplikasyonlar Doç. Dr. Mehmet Aliustaoğlu
09.15 - 09.30 Kanser hastasında beslenme, immün süpressif hastada beslenme Doç. Dr. Mahmut Emre Yıldırım
09.30 - 09.50 Tartışma
09.50 - 10.40 AKCİĞER PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Doç. Dr. Füsun Erdenen, Doç. Dr. Özlem Kaptanoğulları
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Doç. Dr. Füsun Erdenen
09.50 - 10.05 Tanıdan tedaviye KOAH Prof. Dr. Esra Uzaslan
10.05 - 10.20 Pnömoni Prof. Dr. Filiz Koşar
10.20 - 10.40 Tartışma
10.40 - 11.00 KAHVE MOLASI
11.00 - 11.50 GENEL KONULAR PANELİ / VİTAMİN, MİNERAL, ANTİOKSİDAN, OMEGA 3 ve PROBİYOTİKLERİN RASYONEL KULLANIMI
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Sema Basat Uçak, Prof. Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı, Prof. Dr. Mehmet Sargın, Doç. Dr. Ahmet Atay
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı, Prof. Dr. Mehmet Sargın
11.00 - 11.15 Vitamin, mineral, antioksidan, omega 3 Prof. Dr. Mehmet Sargın
11.15 - 11.30 Probiyotikler Arş. Gör. Kübra Yıldız
11.30 - 11.50 Tartışma
11.50 - 12.40 NEFROLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Dede Şit, Prof. Dr. Hasan Kayabaşı, Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Dede Şit, Prof. Dr. Hasan Kayabaşı, Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder
11.50 - 12.05 İlaç dışı nefrotoksisite; Bitkisel tedaviler, uyuşturucu maddeler vs. Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder
12.05 - 12.20 Kronik böbrek hastalığında kemik korunması (mineral kemik hastalıkları) Prof. Dr. Dede Şit
12.20 - 12.40 Tartışma
12.40 - 14.00 BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ
KAPANIŞ
ÖĞLE YEMEĞİ

* Novo Nordisk’in koşulsuz desteğiyle
** Bilim İlaç’ın koşulsuz desteğiyle
*** Astra Zeneca’nın koşulsuz desteğiyle
**** Boehringer Ingelheim’ ın koşulsuz desteğiyle

 

Araştırma ve Çalışma