Değerli Meslektaşlarım,

Güncel Tıp Derneği ülkemizde insan sağlığının korunması ve hastalıklarla mücadele amacıyla eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmak üzere kurulmuştur.

Yirminci yüzyılda büyük hız kazanan tıptaki spesifikleşme birçok ilerleme ve başarıyı getirmiştir. Günümüzde hastalıklar ayrıntılı bir şekilde incelenebilmekte ve o konunun uzmanları tarafından değerlendirilebilmektedir. Ancak bu ölçüde spesifiklik “hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi” yaklaşımının da eksik kalmasına yol açabilmektedir. Ayrıca farklı dallardaki hekimlerin birbiriyle iletişimi de giderek azalmıştır.

Güncel Tıp Derneği tanı, korunma ve tedavi ile ilgili bütünsel bir yaklaşımın da gerekli olduğu görüşüyle hareket etmektedir. Sadece ikinci ve üçüncü basamak değil birinci basamaktaki hasta ve hekim de Derneğimizin hedef grubu içindedir.

Eleştiri, öneri ve desteklerinizi bekliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Aytekin Oğuz