3. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması

15 KASIM 2103, CUMA
08.30 – 08.45 Açılış
08.45 – 09.45 Hekimlik Sanatı ve Deontolojide Neredeyiz?
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mustafa Yenigün
08.45 – 09.00 Tıbbi deontoloji, etik, ahlak, bilimde etik hatalar Prof. Dr. Mustafa Yenigün
09.00 – 09.15 Hekim varken düşmana gerek yok. Hekim - hekim ilişkileri etik mi? Doç. Dr. Dede Şit
09.15 – 09.30 Hekim hasta ilişkilerinde neredeyiz? Bu konularda etik miyiz? Uzm. Dr. Fuat Şar
09.30 – 09.45 Tartışma
09.45 – 10.45 Yoğun Bakım : Dahiliyecinin Mutlaka Bilmesi Gerekenler
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
09.45 – 10.00 Sepsis yararlı, yararsız, zararlı olan uygulamalar Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
10.00 – 10.15 Hemodinamik monitorizasyon, verilen sıvı yeterli mi? Prof. Dr. Cihan Top
10.15 – 10.30 Yoğun bakımda profilaksi uygulamaları Uzm. Dr. Gökhan Gönenli
10.30 – 10.45 Tartışma
10.45 – 11.00 Ara
11.00 - 12.00 Hipertansiyon ve Dislipidemi Güncellemesi: Son Kılavuzların Yeni Önerileri
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Refik Demirtunç
11.00 – 11.15 Hipertansiyona yaklaşımda yenilikler Prof. Dr. Yağız Üresin
11.15 – 11.30 Dislipidemiye yaklaşımda yenilikler Prof. Dr. Nevrez Koylan
11.30 – 12.00 Tartışma
12.00 – 13.15 Öğle yemeği
13.15 – 14.00 Uydu Sempozyum
14.00 – 15.15 Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği
Oturum Başkanı :
Doç. Dr. Ali Özdemir
14.00 – 14.15 Endokrinolojik yönden değerlendirme Doç. Dr. Ali Özdemir
14.15 – 14.30 Nefrolojik yönden değerlendirme Doç. Dr. Özlem Kaptanoğulları
14.30 – 14.45 Hematolojik yönden değerlendirme Prof. Dr. Sami Kartı
14.45 – 15.00 Gastroenterolojik yönden değerlendirme Doç. Dr. Deniz Duman
15.00 – 15.15 Tartışma
15.15 – 15.30 Ara
15.30 – 16.45 Dahiliyenin Yeni Hasta Profili: Geriatrik Hastanın Yönetimi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Selim Nalbant
15.30 – 15.45 Geriatrik hastanın yönetimi Prof. Dr. Selim Nalbant
15.45 – 16.00 Kognitif fonksiyon bozukluğu hastası ile iletişim nasıl olmalı? Prof. Dr. Engin Eker
16.00 – 16.15 Beslenme destek ürünlerinin başlanılma endikasyonu, seçimi ve dikkat edilmesi gerekenler Doç. Dr. Gülistan Bahat Öztürk
16.15 – 16.30 Alzheimer hastalığı tanısında yenilikler Uzm. Dr.Gülüstü Kaptanoğlu
16.30 – 16.45 Tartışma
16 KASIM 2013, CUMARTESİ
09.00 – 10.00 Olgularla Diyabet Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Aytekin Oğuz
09.00 – 09.15 İnkretin bazlı tedavi: Kime, ne zaman? Yrd. Doç. Dr. Banu Mesçi
09.15 – 09.30 Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu
09.30 – 09.45 Poliklinik hastalarında insülin tedavisi ve yeni insülinler Doç. Dr. Esma Altunoğlu
09.45 – 10.00 Tartışma
10.00 – 10.15 Ara
10.15 - 11.30 Gastroenterolojide Sık Karşılaşılan Durumlar ve Güncel Öneriler
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Nurdan Tözün
10.15 – 10.30 Kronik HBV hepatiti: Elimdeki tedaviler ve düşlerimdeki beklentiler Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu
10.30 – 10.45 Biyolojik tedaviler döneminde inflamatuar bağırsak hastalıklarına bir göz atış Prof. Dr. Hülya Hamzaoğlu
10.45 – 11.00 Yeni endoskopik girişimler: Ne sihirdir, ne keramet, el becerisi marifet Prof. Dr. Orhan Tarçın
11.00 – 11.15 "Ne Yesem Şişiyorum”un çaresi bulundu mu? Doç. Dr. Hakan Akın
11.15 – 11.30 Tartışma
11.30 – 12.30 Metabolik Kemik Hastalıkları
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
11.30 – 11.45 Vitamin D: Kime? Ne zaman? Ne kadar? Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
11.45 – 12.00 Kemik dansitometresi: Doğrular, yanlışlar Doç. Dr. Gonca Tamer
12.00 – 12.15 Erkeklerde osteoporoz olur mu? Doç. Dr. Hasan Aydın
12.15 – 12.30 Tartışma
12.30 – 14.00 Kapanış ve öğle yemeği