9. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması Sunumlar

1 KASIM 2019 CUMA
08.45 - 09.00 AÇILIŞ
09.00 - 09.50 AIDS, ANTİBİYOTİKLER PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Prof. Dr. Ali Mert, Doç. Dr. Esra Ataoğlu
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Doç. Dr. Esra Ataoğlu
09.00 - 09.15 HIV enfekte bireylerin tedavisinde dahili sorunlar Doç. Dr. Esra Ataoğlu
09.15 - 09.30 İç hastalıklarında akılcı antimikrobiyal kullanımı Prof. Dr. Ali Mert
09.30 - 09.50 Tartışma  
09.50 – 10.40 KARDİYOLOJİ  PANELİ
  Panel Koordinatörleri:Doç. Dr. Esma Altunoğlu, Doç. Dr. Ahmet Engin Atay, Uzm. Dr. Mürselin Güney
  Oturum Başkanları:Prof. Dr. Özcan Keskin, Doç. Dr. Ahmet Engin Atay
09.50 – 10.05 Dirençli kalp yetmezliği nedir, nasıl tedavi edilir? Doç. Dr. İrfan Şahin
10.05 – 10.20
Antikoagülan ve antiagregan kullanımı (kılavuzlar eşliğinde)

Prof. Dr. Işıl Uzunhasan
10.20 – 10.40 Tartışma  
10.40 – 11.10 KAHVE MOLASI
11.10 – 11.50 UYDU SEMPOZYUM / NOVO NORDISK’İN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aytekin Oğuz
  Diyabette insülin tedavisinin akıllı ve kolay yolu – Ryzodeg® Doç. Dr. Özlem Üstay
11.50 – 12.40 NE YAPMALI? PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu, Prof. Dr. Gülay Sain Güven, Doç. Dr. Pınar Yıldız
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu, Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
11.50 – 12.05 Asemptomatik hastada sedimentasyon (ESR) ve/veya CRP yüksekliği: Ne yapmalı? Prof. Dr. Gülay Sain Güven
12.05 – 12.20 Genç, zayıf hasta: “Nasıl kilo alırım doktor?” diyor: Ne yapmalı? Doç. Dr. Pınar Yıldız
12.20 – 12.40 Tartışma
12.30 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 - 14.40 UYDU SEMPOZYUM / ALİ RAİF’İN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
  Tip 2 Diyabet Tedavisinde Etkili, Güvenli, Ekonomik Tedavi Arayışları Prof. Dr. Selçuk Dağdelen
14.40 - 15.50 PREDİYABET, OBEZİTE PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Mehmet Sargın, Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz, Doç. Dr. Seda Sancak
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Sargın, Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
14.40 - 14.55 Diyabetin önlenmesinde beslenme: Güncel veriler Prof. Dr. Mehmet Sargın
14.55 - 15.10 Prediyabeti ilaç ile tedavi edelim mi? Doç. Dr. Seda Sancak
15.10 - 15.25 Obezite cerrahisi: Mitler, gerçekler Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
15.25 - 15.50 Tartışma
15.50 - 16.05 KAHVE MOLASI
16.05 - 17.15 GASTROENTEROLOJİ  PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. A. Baki Kumbasar, Prof. Dr. İlyas Tuncer, Doç. Dr. Gülbüz Sezgin, Doç. Dr. Mustafa Kaplan
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurdan Tözün, Prof. Dr. A. Baki Kumbasar
16.05 - 16.20 Doktor ben çölyak hastası mıyım? Doç. Dr. Mustafa Kaplan
16.20 - 16.35 Akut ishal yönetimi Doç. Dr. Gülbüz Sezgin
16.35 - 16.50 Kronik viral hepatit tarihe mi karışıyor? Prof. Dr. İlyas Tuncer
16.50 – 17.15 Tartışma

2 KASIM 2019 CUMARTESİ
09.00 - 10.10 ENDOKRİNOLOJİ  PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Doç. Dr. Mazhar Müslüm Tuna, Doç. Dr. Mine Adaş, Doç. Dr. Meral Mert
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mine Adaş, Doç. Dr. Meral Mert
09.00 - 09.15 Adrenal insidentalomaya yaklaşım Doç. Dr. Sema Çiftçi Doğanşen
09.15 - 09.30 Hiperkalsemi Doç. Dr. Mazhar Müslüm Tuna
09.30 - 09.45 Tiroid testlerinin yorumlanması Doç. Dr. Nurdan Gül
09.45 - 10.10 Tartışma
10.10 - 11.20 ACİLDE ŞUURU KAPALI HASTA, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Özcan Keskin, Prof. Dr. Dede Şit, Doç. Dr. Yıldız Okuturlar, Doç. Dr. Yalçın Önem, Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Dede Şit, Doç. Dr. Yıldız Okuturlar
10.10 - 10.25 Nörolojik değerlendirme Prof. Dr. Mehmet Fatih Özdağ
10.25 - 10.40 Dahili değerlendirme (metabolik sebepler) Prof. Dr. Hasan Kayabaşı
10.40 - 10.55 İntoksikasyonlar Prof. Dr. Nizamettin Koca
10.55 - 11.20 Tartışma
11.20 - 11.40 KAHVE MOLASI
11.40 - 12.20 UYDU SEMPOZYUM / BİLİM İLAÇ’IN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
  Tip 2 DM’ye bağlı karaciğer yağlanması Prof. Dr. Ulus Akarca
Prof. Dr. Rüştü Serter
12.20 - 13.20 ÖĞLE YEMEĞİ
13.20 - 14.00 UYDU SEMPOZYUM / BOEHRINGER INGELHEIM’IN KOŞULSUZ DESTEĞİYLE
  Oturum Başkanı: Prof Dr. Mehmet Sargın
  Tip 2 Diyabet Tedavisinin Kalbi ve Kolay Yolu Prof. Dr. Hasan Aydın
14.00 - 15.10 GERİATRİ  PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Bülent Saka, Doç. Dr. Umut Safer, Yrd. Doç. Dr. Musa Salmanoğlu
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bülent Saka, Yrd. Doç. Dr. Musa Salmanoğlu
14.00 - 14.15 Geriatrik hastada palyatif bakıma yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Musa Salmanoğlu
14.15 - 14.30 Vaka örnekleri ile geriatrik hastada polifarmasinin yol açtığı sık görülen problemler Uzm. Dr. Aysun Işıklar
14.30 - 14.45 Geriatrik hastaların mobilizasyonu – kas gücünün devamı Prof. Dr. Bülent Saka
14.45 - 15.10 Tartışma
15.10 – 15.25 KAHVE MOLASI
15.25 – 15.45 SERBEST KÜRSÜ
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Barış İlerigelen
15.25 – 15.45 İyi hekimlik sanatı
  Prof. Dr. Ali Özdemir, Doç. Dr. Esra Ataoğlu, Uzm. Dr. Fatih Borlu, Doç. Dr. Füsun Erdenen, Doç. Dr. Gülbüz Sezgin, Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu, Prof. Dr. Mehmet Sargın, Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, Doç. Dr. Seda Sancak, Uzm. Dr. Seher Tanrıkulu
15.45 – 16.35 DİSPNE, ÖDEM PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Refik Demirtunç, Doç. Dr. Füsun Erdenen, Doç. Dr. Yücel Arman
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Refik Demirtunç, Prof. Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı
15.45 – 16.00 Akut dispneli hastaya yaklaşım Doç. Dr. Füsun Erdenen
16.00 – 16.15 Ödemli hastaya yaklaşım Doç. Dr. Yücel Arman
16.15 – 16.35 Tartışma
16.35 – 18.35 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Bildiri Hakemleri: Prof. Dr. Banu Mesçi, Prof. Dr. Sema Basat Uçak, Doç. Dr. Pınar Yıldız
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Özdemir, Prof. Dr.Banu Mesçi, Prof. Dr. Mehmet Sargın, Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu

3 KASIM 2019 PAZAR
09.00 - 09.50 ATEŞ, BEL AĞRISI PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Prof. Dr. Refik Demirtunç, Doç. Dr. Mehmet Aliıstaoğlu
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Prof. Dr. Refik Demirtunç
09.00 - 09.15 Ateş basması ve terlemede ne yapalım? Uzm. Dr. Seher Tanrıkulu
09.15 - 09.30 Bel ağrısı: Mekanik, inflamatuvar; ne zaman romatolojiye yönlendirelim? Prof. Dr. Esen Kasapoğlu
09.30 - 09.50 Tartışma
09.50 - 10.40 NÜTRİSYON PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, Prof. Dr. Sema Basat Uçak, Prof. Dr. Banu Mesçi
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sema Basat Uçak, Prof. Dr. Banu Mesçi
09.50 - 10.05 Enteral nütrisyon desteği uygulanan hastanın monitorizasyonu Prof. Dr. Bülent Saka
10.05 - 10.20 Parenteral nütrisyon desteği uygulanan hastanın monitorizasyonu Prof. Dr. Sibel Temur
10.20 - 10.40 Tartışma
10.40 - 11.00 KAHVE MOLASI
11.00 - 11.50 MAHA, KONTRAST NEFROPATİSİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Ali Özdemir, Prof. Dr. Funda Türkmen, Prof. Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı, Uzm. Dr. Fatih Borlu
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Funda Türkmen, Prof. Dr. Ali Özdemir
11.00 - 11.15 Olgu örnekleri ile MAHA Yrd. Doç. Dr. Seval Akpınar
11.15 - 11.30 Kontrastlı tetkikler ve böbrek Uzm. Dr. Meral Meşe
11.30 - 11.50 Tartışma
11.50 - 13.00 DİYABET, HİPERTANSİYON, HİPERLİPİDEMİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Prof. Dr. Tevfik Ecder, Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Doç. Dr. Esma Altunoğlu
11.50 - 12.05 Antidiyabetik ilaçların güvenlilik ve yan etki profilleri Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli
12.05 - 12.20 Hipertansiyonda yenilikler Prof. Dr. Tevfik Ecder
12.20 – 12.35 LDL ve trigliseridi yüksek hastada tedavi yaklaşımı Uzm. Dr. Miraç Vural Keskinler
12.35 – 13.00 Tartışma
13.00 – 14.30 BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ
KAPANIŞ
ÖĞLE YEMEĞİ

* Novo Nordisk’in koşulsuz desteğiyle
** Bilim İlaç’ın koşulsuz desteğiyle
*** Astra Zeneca’nın koşulsuz desteğiyle
**** Boehringer Ingelheim’ ın koşulsuz desteğiyle