10. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması Sunumlar

14 KASIM 2020 CUMARTESİ
10:00 - 10:20 AÇILIŞ & TOPLANTI TANITIMI
10:20 - 10:45 AÇILIŞ KONFERANSI
  COVID-19 pandemisi ve aşılama Prof. Dr. Ali Mert
10:45 - 11:35 HEMATOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Funda Türkmen, Prof. Dr. Ali Özdemir, Doç. Dr. Atilla Özkan
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Doç. Dr. Atilla Özkan
10:45 - 11:00 Benign hematolojide yenilikler Uzm. Dr. Gülkan Özkan
11:00 - 11:15 COVID-19 ve immün plazma kullanımı Doç. Dr. Ali Hakan Kaya
11:15 - 11:35 Tartışma
11:35 - 11:45 AKTİF DİNLENME
11:45 - 12:25 Uydu Sempozyum / Bilim İlaç'ın Koşulsuz Desteğiyle
  İnsanlık tarihinin en büyük epidemileri
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tufan Tükek
  Diyabet & diyabetik yağlı karaciğer Prof. Dr. Tevfik Demir
  NAYHK & diyabetik yağlı karaciğer Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
12:25 - 12:35 AKTİF DİNLENME
12:35 - 13:25 NEFROLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Tevfik Ecder, Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, Prof. Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı, Prof. Dr. Dede Şit, Prof. Dr. Hasan Kayabaşı
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik Ecder, Prof. Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı
12:35 - 12:50 Üriner enfeksiyonlar, kimleri ne zaman ve nasıl tedavi edelim? Uzm. Dr. Dilek Barutçu Ataş
12.50 – 13:05 İdrar tahlilinin yorumlanması Dr. Öğr. Gör. Zuhal Uçar
13:05 – 13:25 Tartışma
13:25 - 13:45 AKTİF DİNLENME
13:45 - 14:35 GERİATRİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, Prof. Dr. Bülent Saka, Prof. Dr. Sema Basat Uçak
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, Prof. Dr. Dede Şit
13:45 - 14:00 Erişkin aşılama önerileri Doç. Dr. Aslı Tufan Çinçin
14:00 - 14:15 Yaşlıda preoperatif değerlendirme Prof. Dr. Alper Döventaş
14:15 - 14:35 Tartışma
14:35 - 14:45 AKTİF DİNLENME
14:45 - 15:25 Uydu Sempozyum / Sanofi'nin Koşulsuz Desteğiyle
  Gerçek yaşamdan deneyimlerle toujeo tedavisi Doç. Dr. Özlem Üstay
15:25 - 15:35 AKTİF DİNLENME
15:35 - 16:45 ROMATOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Esen Kasapoğlu, Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Prof. Dr. Selim Nalbant, Doç. Dr. Yalçın Önem
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Esen Kasapoğlu, Prof. Dr. Banu Mesçi
15:35 - 15:50 Göz bulguları ile gelen hastaya yaklaşım Uzm. Dr. Elif Dinçses Nas
15:50 - 16:05 Akciğer bulguları ile gelen hastaya yaklaşım Prof. Dr. Seval Pehlevan
16:05 - 16:20 Nörolojik bulgular ile gelen hastaya yaklaşım Doç. Dr. Selda Çelik
16:20 - 16:45 Tartışma

15 KASIM 2020 PAZAR
10:30 - 11:40 GASTROENTEROLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Nurdan Tözün, Doç. Dr. Füsun Erdenen, Doç. Dr. Mustafa Kaplan, Doç. Dr. Gülbüz Sezgin
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurdan Tözün, Doç. Dr. Mustafa Kaplan
10:30 - 10:45 Celiac ve non-celiac gluten duyarlılığı Doç. Dr. Gülbüz Sezgin
10:45 - 11:00 Besin intoleransı mı, besin alerjisi mi? Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker
11:00 - 11:15 Asitli hastaya güncel yaklaşımlar Prof. Dr. Nurdan Tözün
11:15 - 11:40 Tartışma
11:40 - 11:50 AKTİF DİNLENME
11:50 - 12:30 Uydu Sempozyum / Novo Nordisk'in Koşulsuz Desteğiyle
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tufan Tükek
  Gerçek yaşamdan vakalarla Ryzodeg® pratiği Doç. Dr. Mine Adaş
12:30 - 12:50 AKTİF DİNLENME
12:50 - 14:00 COVID-19 PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Abdulbaki Kumbasar, Prof. Dr. Özcan Keskin, Doç. Dr. Pınar Yıldız, Doç. Dr. Huriye Takır, Doç. Dr. Umut Safer, Yrd. Doç. Dr. Musa Salmanoğlu, Uzm. Dr. Seydahmet Akın
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdulbaki Kumbasar, Prof. Dr. Özcan Keskin
12:50 - 13:05 COVID-19 pandemisine genel bakış; semptom – bulgular ile tanı süreci Doç. Dr. Pınar Yıldız
13:05 - 13:20 COVID-19 hastasının klinik ve laboratuvar değerlendirilmesi, tedavisi ve sonrası Uzm. Dr. Seydahmet Akın
13:20 - 13:35 COVID-19 pnömonisi ve radyolojik değerlendirilmesine genel yaklaşım Doç. Dr. Huriye Takır
13:35 - 14:00 Tartışma  
14:00 - 14:10 AKTİF DİNLENME
14:10 - 14:50 Uydu Sempozyum / Boehringer Ingelheim'ın Koşulsuz Desteğiyle
  Güncel kanıtlar ile yeni T2DM hastası için erkenden harekete geçmenin önemi ve kolay yolu Prof. Dr. Mehmet Sargın
Prof. Dr. Hasan Aydın
14:50 - 15:00 AKTİF DİNLENME
15:00 - 16:00 ENDOKRİNOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz, Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli, Prof. Dr. Gonca Tamer, Doç. Dr. Mine Adaş, Doç. Dr. Meral Mert, Doç. Dr. Seda Sancak
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gonca Tamer, Doç. Dr. Mine Adaş
15:00 - 15:25 Hirsutizm Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur
15:25 - 15:40 Endokrin bozucuların insan vücuduna zararları Doç. Dr. Özlem Üstay
15:40 - 16:00 Tartışma

16 KASIM 2020 PAZARTESİ
17:30 - 18:20 YOĞUN BAKIM PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, Yrd. Doç. Dr. Musa Salmanoğlu
  Oturum Başkanları:Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, Yrd. Doç. Dr. Musa Salmanoğlu
17:30 - 17:45 PEG ile enteral besleme yöntemleri, başarısı ve komplikasyonları: Bir üniversite hastanesi ekibinin son 10 yıllık deneyimi Prof. Dr. Bülent Saka
17:45 - 18:00 Kritik hastada yüksek doz vitaminler yararlı mı zararlı mı? (Marick kokteyli) Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
18:00 - 18:20 Tartışma
18:20 - 18:30 AKTİF DİNLENME
18:30 - 19:10 Uydu Sempozyum / Astra Zeneca'nın Koşulsuz Desteğiyle
  Hipertansiyon ve dislipidemi tedavisinde olmazsa olmazlar Prof. Dr. Aytekin Oğuz
Prof. Dr. Ahmet Temizhan
19:10 - 19:20 AKTİF DİNLENME
19:20 - 21:05 GEBELİK VE DAHİLİ PROBLEMLER PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Refik Demirtunç, Prof. Dr. Özlem Harmankaya, Prof. Dr. Esra Ataoğlu, Doç. Dr. Celaleddin Demircan, Doç. Dr. Mazhar Müslüm Tuna
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Refik Demirtunç, Prof. Dr. Ali Özdemir
19:20 - 19:35 Gebelik ve hipertansiyon Doç. Dr. Celaleddin Demircan
19:35 - 19:50 Gebelik ve karaciğer Prof. Dr. Esra Ataoğlu
19:50 - 20:05 Gebelik ve tiroid Uzm. Dr. Seher Tanrıkulu
20:05 - 20:20 Gebelik ve diyabet

Doç. Dr. Mazhar Müslüm Tuna

20:20 - 20:35 Gebelik ve enfeksiyonlar Dr. Öğr. Üyesi Emre Aktepe
20:35 - 21:05 Tartışma  

17 KASIM 2020 SALI
17:30 - 18:20 KARDİYOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Abdulbaki Kumbasar, Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu, Prof. Dr. Aydın Tunçkale
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Abdulbaki Kumbasar
17:30 - 17:45 EKG’nin dili Prof. Dr. Funda Türkmen
17:45 - 18:00 Ejeksiyon fraksiyonu korunmuş kalp yetmezliğine nasıl tanı koyalım ve nasıl tedavi edelim? Doç. Dr. Samim Emet
18:00 - 18:20 Tartışma
18:20 - 18:30 AKTİF DİNLENME
18:30 - 20:15 DİYABET, HİPERTANSİYON, OBEZİTE, HİPERLİPİDEMİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Prof. Dr. Mehmet Sargın, Doç. Dr. Esma Altunoğlu, Uzm. Dr. Seher Tanrıkulu
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Doç. Dr. Esma Altunoğlu
18:30 - 18:45 Tip 2 diyabet kılavuzlarının tedavi algoritmaları ışığında olgu örnekleri ile bireyselleştirilmiş antidiyabetik ilaç seçimi Prof. Dr. Banu Mesçi
18:45 - 19:00 Teknolojinin Tip 2 diyabet yönetimine getirdiği yenilikler Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli
19:00 - 19:15 Hipertansiyon başlangıç tedavisinde olgu örnekleri ile bireyselleştirilmiş antihipertansif ilaç seçim Dr. Öğr. Üyesi Miraç Vural Keskinler
19:15 - 19:30 Sekonder korumada antihiperlipidemik ilaç seçimi

Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu

19:30 - 19:45 Obezitenin farmakoterapisinde güncel durum Prof. Dr. Mehmet Sargın
19:45 - 20:15 Tartışma  
20:15 - 20:25 AKTİF DİNLENME
20:25 - 21:15 ONKOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Prof. Dr. Banu Mesçi, Uzm. Dr. Fatih Borlu
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sabahat Alışır Ecder, Uzm. Dr. Fatih Borlu
20:25 - 20:40 Onkoloji hastalarının akut böbrek hasar nedenleri ve önlenmesi Doç. Dr. Ali Bakan
20:40 - 20:55 Kanser hastalarında beslenme ve kansere bağlı kaşeksi Doç. Dr. Melike Özçelik
20:55 - 21:15 Tartışma  
     
21:15 - 21:20 Akılcı ilaç kullanımı Dr. Öğr. Üyesi Miraç Vural Keskinler
21:20 - 21:40 BİLDİRİ ÖDÜL TÖRENİ
KAPANIŞ
  • Bilim İlaç'ın koşulsuz desteğiyle
  • Sanofi'nin koşulsuz desteğiyle
  • Novo Nordisk'in koşulsuz desteğiyle
  • Boehringer Ingelheim'ın koşulsuz desteğiyle
  • Astra Zeneca'nın koşulsuz desteğiyle