4. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması

14 Kasım 2014, Cuma
08.45 - 09.00 Açılış
09.00 - 10.15 Gebelik ve dahili sorunlar
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Funda Türkmen, Doç. Dr. Özlem Kaptanoğulları
09.00 - 09:15 Gebelik ve böbrek Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan
09.15 - 09.30 Gebelik ve karaciğer Prof. Dr. Filiz Akyüz
09.30 - 09.45 Gebelik ve tiroid Doç. Dr. Hülya Ilıksu Gözü
09.45 - 10:00 Gebelik ve diyabet Uzm. Dr. Meral Mert
10.00 - 10:15 Tartışma
10.15 - 10.30 Ara
10.30 - 11.30 Olgularla insülin detemir; klinik farklılıklar* Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva
11.30 - 13.00 Öğle yemeği
13.00 - 14.00 Tromboemboli tedavi yaklaşımları ve riskli hasta gruplarında hasta monitorizasyonu proflaksisi
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Esma Altunoğlu, Uzm. Dr. Fatih Borlu
13.00 - 13.15 Cerrahi ve medikal hastalarda venöz tromboemboli proflaksi ve tedavisi Doç. Dr. Ali Özdemir
13.15 - 13.30 Yeni oral antikoagülanlar Prof. Dr. Tufan Tükek
13.30 - 13.45 Antikoagülan tedavide karşılaşılan sorunlar Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu
13.45 - 14.00 Tartışma
14.00 - 15.00 Soru sormaktan araştırma yayınlamaya varan yolculuk: Doğru araştırma nasıl yapılır?
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mustafa Iraz, Doç. Dr. Esen Kasapoğlu
14.00 - 14.15 Hipotez nasıl kurulmalı? Prof. Dr. Hanefi Özbek
14.15 - 14.30 Hangi hipoteze nasıl bir araştırma tasarımı yapılmalı? Prof. Dr. Önder Ergönül
14.30 - 14.45 Etik kurul başvurusunda nelere dikkat etmeliyiz?

Doç.Dr. Berna Terzioğlu Bebitoğlu

14.45 - 15.00 Tartışma
15.00 - 15.30 Ara
15.30 - 16.30 Yoğun bakım
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdülbaki Kumbasar, Doç. Dr. Ayşen Helvacı
15.30 - 15.45 Yoğun bakıma hasta alma ve güvenli hasta çıkarma kriterleri Prof. Dr. Sibel Temur
15.45 - 16.00 Akut solunum yetmezliğinde solunum desteği ne zaman ve ne kadar? Prof. Dr. Cihan Top
16.00 - 16.15 Yoğun bakımda ateş; İnfeksiyöz mü? Noninfeksiyöz mü? Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci
16.15 - 16.30 Tartışma
16.30 - 17.30 Geriatri ve akılcı ilaç kullanımı
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Füsun Erdenen, Doç. Dr. Sema Basat Uçak
16.30 - 16.45 Geriatri ve laboratuar testleri Doç. Dr. Gülistan Bahat Öztürk
16.45 - 17.00 Geriatrik sendromlar Doç. Dr. Berrin Karadağ
17.00 - 17.15 Tedavi nereye kadar? Prof. Dr. Selim Nalbant
17.15 - 17.30 Tartışma
15 Kasım 2014, Cumartesi
09.00 - 09.45 Romatoloji
Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Fuat Şar, Doç. Dr. Dede Şit
09.00 - 09.15 Artrit tanı ve ayırıcı tanısı Doç. Dr. Esra Ataoğlu
09.15 - 09.30 Romatoloji testlerinin yorumlanması Prof. Dr. Selim Nalbant
09.30 - 09.45 Romatolojide kullanılan yeni tedavi seçenekleri Doç. Dr. Esen Kasapoğlu
09.45 - 10.00 Tartışma
10.00 - 10.45 Hematoloji
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Refik Demirtunç, Doç. Dr. Mehmet Aliustaoğlu
10.00 - 10.15 Tam kan sayımı ve periferik yayma değerlendirilmesi Doç. Dr. Mesut Ayer
10.15 - 10.30 Multiple myeloma klinik laboratuar, tanı prognoz Prof. Dr. Mahmut Bayık
10.30 - 10.45 Tartışma
10.45 – 11.00 Ara
11.00 - 12.00 Diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Doç. Dr. Gül Sagun
11.00 - 11.15 Metabolik sendrom ve diyabette dislipidemi tedavisi

11.15 - 11.30 Sekonder hipertansiyon ayırıcı tanısı ve endokrin hipertansiyon

Doç. Dr. Gonca Tamer

11.30 - 11.45 Hastanede diyabetik hasta yönetimi Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ
11.45 - 12.00 İnkretin bazlı tedaviler** Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ
12.00 - 12.15 Tartışma
12.15 - 13.00 Sözel bildiri sunumları
Oturum Başkanları : Doç. Dr. Banu Mesçi, Doç. Dr. Yıldız Okuturlar
13.00 - 14.00 Kapanış ve öğle yemeği