XII. İSTANBUL DAHİLİYE KLİNİKLERİ BULUŞMASI BİLİMSEL PROGRAM
11 Kasım 2022, Cuma
08.45 - 09.00 AÇILIŞ Prof. Dr. Aytekin Oğuz
Prof. Dr. Abdülbaki Kumbasar
09.00 - 10.15 GENEL DAHİLİYE PANELİ
  Panel Koordinatörleri:
Prof. Dr. Gülbüz Sezgin, Prof. Dr. Zeynep Karaali, Doç. Dr. Celaleddin Demircan, Doç. Dr. Yücel Arman
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zeynep Karaali, Doç. Dr. Banu Böyük
09.00 - 09.15 Porfiriye güncel yaklaşım Prof. Dr. Gülbüz Sezgin
09.15 - 09.30 Nedeni bilinmeyen ateşli hastaya yaklaşım Doç. Dr. Celaleddin Demircan
09.30 - 09.45 Kanıta dayalı olarak albumin endikasyonları Doç. Dr. Yücel Arman
09.45 - 10.00 Güncel problemler ışığında hasta-hekim, hekim-hekim ilişkisi (Güncel sorunlar ve çözüm önerileri) Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
10.00 - 10.15 Tartışma
10.15 - 10.45 Kahve Arası
10.45 - 11.25 UYDU SEMPOZYUMU - ASTRAZENECA
  Konu:
Forziga ile Tip 2 Diyabet ve Ötesi
  Konuşmacılar:

Doç. Dr. Özgür Demir, Prof. Dr. İbrahim Akdağ
11.25 - 12.25 GASTROENTEROLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri:

Prof. Dr. Abdulbaki Kumbasar, Prof. Dr. Mustafa Kaplan, Prof. Dr. Nurdan Tözün, Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu
  Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Abdulbaki Kumbasar, Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu
11.25 - 11.40 Binbir surat reflü nasıl baş edelim? Prof. Dr. Mustafa Kaplan
11.40 - 11.55 İlaç ve bitkisellere bağlı karaciğer hasarı Prof. Dr. Nurdan Tözün
11.55 - 12.10 Asite yaklaşım Prof. Dr. Şule Poturoğlu
12.10 - 12.25 Tartışma
12.25 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 KARDİYOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri:
Prof. Dr. Gülay Sain Güven, Doç. Dr. Banu Böyük, Doç. Dr. Pınar Yıldız
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Gülay Sain Güven, Doç. Dr. Banu Böyük
13.30 - 13.45 Yeni oral antikoagülanların kullanımında güncel değişiklikler Uzm. Dr. Hande Erman
13.45 - 14.00 Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Kardiyovasküler Hastalıklardan Primer Korunma: (SCORE-2 Kardiyovasküler Risk Cetveli, Korunma Önerileri) Doç. Dr. Pınar Yıldız
14.00 - 14.15 Tartışma
14.15 - 14.45 Kahve Arası
11.25 - 12.25 GERİATRİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri:

Prof. Dr. Bülent Saka, Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, Prof. Dr. Sema Basat Uçak
  Oturum Başkanları:

Prof. Dr. Bülent Saka, Prof. Dr. Sema Basat Uçak
14.45 - 15.00 Kırılgan hasta: Yaşam süresi uzadı, kırılganlık önlenebilir mi? Varsa nasıl takip edelim? Doç. Dr. Aslı Tufan Çinçin
15.00 - 15.15 Bası yarası Prof. Dr. Berrin Karadağ
15.15 - 15.30 Yaşlı hastada nutrisyon, orofarengeal disfaji ve PEG Prof. Dr. Bülent Saka
15.30 - 15.45 Tartışma
15.45 - 16.45 DİYABET, HİPERTANSİYON, OBEZİTE ve LİPİD PANELİ
  Panel Koordinatörleri:
Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Prof. Dr. Esma Altunoğlu, Prof. Dr. Mehmet Sargın, Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli, Doç. Dr. Seydahmet Akın
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Barış İlerigelen, Prof. Dr. Mazhar Müslüm Tuna
15.45 - 16.00 Güncel hipertansiyon kılavuzlarında yeni ne var? Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu
16.00 - 16.15 Komplike hastalarda (KBY,KAH,KKY…) diyabet tedavisi Doç. Dr. Seydahmet Akın
16.15 - 16.30 Obezite tedavisinde başarı nasıl sağlanır? Prof. Dr. Mehmet Sargın
16.30 - 16.45 Tartışma

12 Kasım 2022, Cumartesi
09.00 - 10.00 HEMATOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri:
Prof. Dr. Refik Demirtunç, Prof. Dr. Yıldız Okuturlar, Uzm. Dr. Fatih Borlu, Uzm. Dr. Mürselin Güney
  Oturum Başkanları:
Prof.Dr. Refik Demirtunç, Uzm. Dr. Fatih Borlu
09.00 - 09.15 Kan Ürünlerinin Akılcı Kullanımı Doç. Dr. Osman Yokuş
09.15 - 09.30 Poliklinikte trombositopenik hastaya yaklaşım? Kim yatar kim eve gider? Prof. Dr. Yıldız Okuturlar
09.30 - 09.45 Paraproteinemilere yaklaşım ? Uzm. Dr. Emine Gültürk
09.45 - 10.00 Tartışma
10.00 - 11.00 YOĞUN BAKIM PANELİ
  Panel Koordinatörleri:
Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gönenli
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Işıl Bavunoğlu, Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
10.00 - 10.15 Yoğun bakımda hematolojik problemler paneli Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gönenli
10.15 - 10.30 Yoğun bakımda sepsis takibi Prof. Dr. Güniz Meyancı Köksal
10.30 - 10.45 Kronik Solumun Yetmezliği Olgusunun Takibi Doç. Dr. Emine Aksoy
10.45 - 11.00 Tartışma
11.00 - 11.30 Kahve Arası
11.30 - 12.10 UYDU SEMPOZYUMU - BİLİM İLAÇ
  Konu:
DİYABET 3.0 S Tip 2 Diyabet Fizyopatolojisinde Pioglitazon
  Konuşmacılar:
Adiposentrik & Organosentrik : Prof. Dr. Kubilay Ükinç
Glukosentrik : Prof. Dr. Tufan Tükek
12.10 - 13.10 Öğle Yemeği
13.10 - 13.50 UYDU SEMPOZYUMU - BOEHRINGER INGELHEIM
  Konu:
T2DM Tedavisinde Dünden Bugüne: Empagliflozin ile Kardiyo-Renal- Metabolik Faydalar
  Konuşmacılar:
Doç. Dr. Eylem Çağıltay
13.50 - 14.50 GÖĞÜS HASTALIKLARI PANELİ
  Panel Koordinatörleri:
Prof. Dr. Ali Mert, Prof. Dr. Ali Özdemir, Prof. Dr. Funda Müşerref Türkmen, Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Funda Müşerref Türkmen, Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu
13.50 - 14.05 Toplumda Edinilmiş Pnömoni: Pratik tedavi yaklaşımı Uzm. Dr. Mehmet Fehim Doğru
14.05 - 14.20 İç hastalıkları uzmanı gözüyle tüberküloz Prof. Dr. Ali Mert
14.20 - 14.35 İç hastalıkları uzmanı gözüyle sarkoidoz Uzm. Dr. Süleyman Baş
14.35 - 14.50 Tartışma
14.50 - 15.10 Kahve Arası
15:10 - 16:10 ROMATOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri:
Prof. Dr. Esen Kasapoğlu, Prof. Dr. Esra Ataoğlu, Prof. Dr. Kadir Kayataş
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Esen Kasapoğlu, Prof. Dr. Esra Ataoğlu
15:10 - 15:25 Kristal artropatiler Hiperürisemi Prof. Dr. Esra Ataoğlu
15:25 - 15:40 Olgu örnekleri ile romatolojik hastaya yaklaşım
-Monoartritli hasta
-Poliartritli hasta
Prof. Dr. Esen Kasapoğlu
15:40 - 15:55 Akut faz proteinlerinin (PCT, CRP, ESH) pratik kullanımı, romatolojik testler, nerde ve ne zaman? Doç. Dr. Süleyman Ahbap
15:55 - 16:10 Tartışma
16.10 - 18.10 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Bildiri Hakemleri:
Prof. Dr. Banu Mesçi, Doç. Dr. Miraç Vural Keskinler
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Esma Altunoğlu, Prof. Dr. Funda Müşerref Türkmen, Doç. Dr. Mümtaz Takır
SS003-SS019-SS029-SS031-SS032-SS035-SS036-SS040-SS048-SS051-SS061-SS062-SS064
13 Kasım 2022, Pazar
09.00 - 09.15 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
  Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Aytekin Oğuz
  Konuşmacı: Doç. Dr. Miraç Vural Keskinler
09.15 - 10.15 ONKOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Banu Mesçi, Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Doç. Dr. Ahmet Engin Atay
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Banu Mesçi, Prof. Dr. Mahmut Gümüş
09.15 - 09.30 Olgularla immun check point tedavisi komplikasyonları Uzm. Dr. Buğra Öztosun
09.30 - 09.45 Terminal dönem hasta yönetimi “End of life care” Uzm. Dr. Zehra Sucuoğlu
10.00 - 10.15 Tartışma
10.15 - 11.15 ENDOKRİNOLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri : Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz, Prof. Dr. Gonca Tamer, Prof. Dr. Meral Mert, Prof. Dr. Mine Adaş, Prof. Dr. Seda Sancak, Doç. Dr. Seher Tanrıkulu
  Oturum Başkanları : Prof. Dr. Gonca Tamer, Prof. Dr. Meral Mert
10.15 - 10.30 Hiperparatiroidi ve hiperkalsemi Doç. Dr. Eylem Çağıltay
10.30 - 10.45 Hipoparatiroidizm ve hipokalsemi Doç. Dr. Kağan Güngör
10.45 - 11.00 Hipo ve hipermagnezemi Doç. Dr. Feyza Yener Öztürk
11.00 - 11.15 Tartışma
11.15 - 11.45 Kahve Arası
11:45 - 12:45 NEFROLOJİ PANELİ
  Panel Koordinatörleri: Prof. Dr. Özlem Harmankaya, Prof. Dr. Sabahat Alışır Ecder, Prof. Dr. Tevfik Ecder
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özlem Harmankaya, Prof. Dr. Sabahat Alışır Ecder
11:45 - 12:00 Vakalarla Asit-Baz Bozukluklarına Yaklaşım Prof. Dr. Tevfik Ecder
12:00 - 12:15 Hematürüsi Olan Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sibel Koçak Yücel
12:15 - 12:30 Crush Sendromu Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever
12:30 - 12:45 Tartışma
12.45 - 13.30 KAPANIŞ
13.30 - 14.30 Öğle Yemeği